Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel, JURÁNEK Roman a HRADIŠ Michal. Implementation of the "Local Rank Differences" Image Feature Using SIMD Instructions of CPU. In: Proceedings of Sixth Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing. Bhubaneswar: IEEE Computer Society, 2008, s. 9. ISBN 978-0-7695-3476-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Implementation of the "Local Rank Differences" Image Feature Using SIMD Instructions of CPU
Název (cs):Implementace "Local Rank Differences" obrazových příznaků s použitím SIMD instrukcí CPU
Strany:9
Sborník:Proceedings of Sixth Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing
Konference:The Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing
Místo vydání:Bhubaneswar, IN
Rok:2008
ISBN:978-0-7695-3476-3
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/graph/publi/2008/2008-Herout-ICVGIP-LRDonMMX.pdf [PDF]
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/graph/publi/2008/2008-Herout-ICVGIP-LRDonMMX-Poster.pdf [PDF]
Klíčová slova
Local Rank Differences, LRD, AdaBoost, Object Detection
Anotace
Použití statistických klsifikátorů, hlavně AdaBoost a jeho modifikací, pro detekci objektů a rozpoznávání vzorů je v součastnosti velmi populární. Na nejnižší úrovní výkonnost těchto klasifikátorů závisí na obrazových příznacích, které používají. Důležité parametry jsou jak informační hodnota příznaku, tak rychlost jejího získání z obrazu. Local Rank Differences jsou obrazové příznaky představující alternativu k běžně používaným Haarovým příznakům. Jsou jednoduše implementovatelné v programovatelných (FPGA) a specializovaných obvodech (ASIC), ale také v grafických procesorech (GPU). A jak ukazuje tento článek, je možné je efektivně implementovat i na běžných procesorech. Článěk pojednává o LRD příznacích a jejich vlastnostech a popisuje experimentální implementaci LRD využívající multimediální instrukce současných procesorů. Článěk uvádí empirická měření výkonnosti a porovnání s dalšími implementacemi.
Abstrakt
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Adam Herout and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Roman
	Jur{\'{a}}nek and Michal Hradi{\v{s}}},
   title = {Implementation of the "Local Rank
	Differences" Image Feature Using SIMD
	Instructions of CPU},
   pages = 9,
   booktitle = {Proceedings of Sixth Indian Conference on Computer Vision,
	Graphics and Image Processing},
   year = 2008,
   location = {Bhubaneswar, IN},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-3476-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8762}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https