Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

DOBEŠ Michal a ZEMČÍK Pavel a kol. Zpracování obrazu a algoritmy v C#. Praha: BEN - technická literatura s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7300-233-6.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Zpracování obrazu a algoritmy v C#
Název (en):Image processing and algorithms in C#
Strany:144
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-7300-233-6
Vydavatel:BEN - technická literatura s.r.o.
Klíčová slova
zpracování obrazu, algoritmy v C#
Anotace
Publikace je učebnicí zpracování obrazu se sbírkou algoritmů v jazyce C#
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Michal Dobe{\v{s}} and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k
	and et al.},
   title = {Zpracov{\'{a}}n{\'{i}} obrazu a algoritmy v C\#},
   pages = 144,
   year = 2008,
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {BEN - technick{\'{a}} literatura s.r.o.},
   ISBN = {978-80-7300-233-6},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8763}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https