Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

HRADIŠ Michal, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Local Rank Patterns - Novel Features for Rapid Object Detection. In: Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics 2008. Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 1-12. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Local Rank Patterns - Novel Features for Rapid Object Detection
Název (cs):Local Rank Patterns - nové příznaky pro rychlou detekci objektů
Strany:1-12
Sborník:Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics 2008
Konference:International Conference on Computer Vision and Graphics 2008
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2008
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, č. 12, DE
ISSN:0302-9743
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://pcl210-01.fit.vutbr.cz/trenovadlo/index.php [HTML]
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/graph/publi/2008/2008-Hradis-ICCVG-LRP.pdf [PDF]
Klíčová slova
WadlBoost, Local Rank Differences, Local Rank Patterns, object detection
Anotace
Tento článek představuje Local Rank Patterns (LRP) - nové příznaky pro rychlou detekci objektů v obraze, které jsou založené na existujících příznacích Local Rank Differences (LRD). Chování klasifikátorů s LRP bylo důkladně vyhodnoceno na úloze detekce obličejů a bylo porovnáno s LRD a také s tradičními Haarovými příznaky. LRP dosáhly v těchto testech nejlepších výsledků s ohledem na úspěšnost detekce i na rychlost vytvořených klasifikátorů. Pokud vezmeme v úvahu nedávné úspěšné implementace LRD na CPU, GPU a FPGA, dosažené výsledky naznačují, že by LRP mohly v budoucnu nahradit tradiční Haarovy příznaky alespoň v některých aplikacích.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Hradi{\v{s}} and Adam Herout and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Local Rank Patterns - Novel Features for Rapid
	Object Detection},
  pages = {1--12},
  booktitle = {Proceedings of International Conference on Computer Vision
	and Graphics 2008},
  series = {Lecture Notes in Computer Science},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 number = 12,
  year = 2008,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISSN = {0302-9743},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8838}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https