Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

HEROUT Adam, JOŠTH Radovan, ZEMČÍK Pavel a HRADIŠ Michal. GP-GPU Implementation of the "Local Rank Differences" Image Feature. In: Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics 2008. Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 1-11. ISBN 978-3-642-02344-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:GP-GPU Implementation of the "Local Rank Differences" Image Feature
Název (cs):Implementace obrazového příznaku "Local Rank Differences" na GP-GPU
Strany:1-11
Sborník:Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics 2008
Konference:International Conference on Computer Vision and Graphics 2008
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2008
ISBN:978-3-642-02344-6
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/graph/publi/2008/2008-Herout-ICCVG-LRDonCUDA.pdf [PDF]
Klíčová slova
pattern recognition, adaptive boosting, AdaBoost, WaldBoost, image features, LRD, Local Rank Differences, hardware acceleration
Anotace
V současné době je v oblasti detekce objektů a rozpoznání vzorů populární použití statistických klasifikátorů, zejména AdaBoost a jeho modifikace. Rychlost výpočtu těchto klasifikátorů značně závisí na nízkoúrovňových obrazových příznacích které využívají: jak na množství informace, které příznak poskytuje, tak na výpočetní náročnosti příznaku. Local Rank Difference je příznak alternativní k hojně používaným haarovým příznakům. Je vhodný pro implementaci v programovatelném (FPGA) nebo specializovaném (ASIC) hardware, ale - jak je ukázáno v tomto článku - má velice dobré vlastnosti i na grafickém hardware (GPU) využitém v režimu obecných výpočtů (GPGPU, zejména CUDA v tomto případě). Clánek diskutuje příznak LRD a jeho vlastnosti, popisuje experimentální implementaci LRD na grafickém hardware s využitím CUDA, prezentuje jeho empiricky změřenou výkonnost ve srovnání s obvykle používanými přístupy. Článek podává některé poznámky k praktickému použití LRD a navrhuje směr budoucího vývoje.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Adam Herout and Radovan Jo{\v{s}}th and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Michal Hradi{\v{s}}},
  title = {GP-GPU Implementation of the "Local Rank
	Differences" Image Feature},
  pages = {1--11},
  booktitle = {Proceedings of International Conference on Computer Vision
	and Graphics 2008},
  series = {Lecture Notes in Computer Science},
  year = 2008,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-02344-6},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8869}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https