Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman, HAVEL Jiří, JOŠTH Radovan a ŽÁDNÍK Martin. Low-Level Image Features for Real-Time Object Detection. Pattern Recognition, Recent Advances. Vienna: IN-TECH Education and Publishing, 2010, s. 111-136. ISBN 978-953-7619-90-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Low-Level Image Features for Real-Time Object Detection
Název (cs):Nízkoúrovňové obrazové příznaky pro detekci objektů v reálném čase
Strany:111-136
Kniha:Pattern Recognition, Recent Advances
Místo vydání:Vienna, AT
Rok:2010
ISBN:978-953-7619-90-9
Vydavatel:IN-TECH Education and Publishing
Klíčová slova
real-time object detection, image features, Local Rank Patterns
Anotace
Hlavním cílem této kapitoly je poskytnout informace o obrazovém příznaku Local Rank Patterns: jeho pozadí, matematickou definici, vyhodnocení jeho výkonnosti a poznámky o jeho implementaci a použití v detektorech objektů. Kapitola zmiňuje implementace na platformách MMX, SSE, FPGA, GPU a CUDA a přináší jejich experimentální vyhodnocení. Výkonnost obrazového příznaku je vyhodnocena v rámci klasifikátoru založeného na WaldBoost, použitého pro detekci frontálních obličejů a na této úloze je příznak srovnán s obvykle používanými Haarovými vlnkami, s příznkem Local Binary Patterns and dalších nízkoúrovňových příznacích. Příznak Local Rank Patterns se ve vyhodnocení jeví jako obzvláště vhodný pro hardwarovou akceleraci jak přímo v programovatelném nebo fixním hardware, tak také na procesorech podporujících různé druhy SIMD instrukcí. Kapitola ukazuje, že příznak LRP je důležitou alternativou pro konstrukci rychlých detektorů objektů.
BibTeX:
@INBOOK{
   author = {Adam Herout and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and
	Michal Hradi{\v{s}} and Roman Jur{\'{a}}nek and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel and Radovan Jo{\v{s}}th and
	Martin {\v{Z}}{\'{a}}dn{\'{i}}k},
   title = {Low-Level Image Features for Real-Time Object
	Detection},
   pages = {111--136},
   booktitle = {Pattern Recognition, Recent Advances},
   year = 2010,
   location = {Vienna, AT},
   publisher = {IN-TECH Education and Publishing},
   ISBN = {978-953-7619-90-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8892}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https