Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

MLÍCH Jozef, ZEMČÍK Pavel a JIŘÍK Leoš. Trajectory classification using HMMs. In: WSCG 2009 Communication Papers. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 67-72. ISBN 978-80-86943-94-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Trajectory classification using HMMs
Název (cs):Trajectory classification using HMMs
Strany:67-72
Sborník:WSCG 2009 Communication Papers
Konference:Winter School of Computer Graphics 2009
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2009
ISBN:978-80-86943-94-7
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Trajectory classification, Gaussian Mixture Models, Hidden Markov models, video sequences
Anotace
Tento článek se zabýva vyhodnocením pohybu objektů klasifikací jejich trajektorií. Použitá metoda se zabývá vyhodnocením trajektorií objektů nalezených ve videosekvencích, ale je možné ji použit na trajektorie obecně. Potenciál metody spočívá v možnosti zjištění abnormálního chování lidí, detekci a rozpoznání gest rukou, atd. Hlavním klasifikačním mechanismem jsou Skryté Markovovy Modely (HMM) a směsy gaussovských modelů (GMM).  Článek popisuje použité metody, provedené experimenty a jejich výsledky. Na základě výsledků je vyvozen závěr.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jozef Ml{\'{i}}ch and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and
	Leo{\v{s}} Ji{\v{r}}{\'{i}}k},
   title = {Trajectory classification using HMMs},
   pages = {67--72},
   booktitle = {WSCG 2009 Communication Papers},
   year = 2009,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-86943-94-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8944}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https