Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

PŘIBYL Jaroslav a ZEMČÍK Pavel. User Motion Prediction in Large Virtual Environments. In: Proceedings of WSCG'09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 8. ISBN 978-80-86943-93-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:User Motion Prediction in Large Virtual Environments
Název (cs):Predikce pohybu uživatele v rozsáhých virtuálních scénách
Strany:8
Sborník:Proceedings of WSCG'09
Konference:Winter School of Computer Graphics 2009
Řada knih:17-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2009
ISBN:978-80-86943-93-0
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Motion prediction, large virtual environment, user profile, trajectory pattern, movement history
Anotace
Predikce pohybu objektů je důležitá k činnosti mnoha systémů. Článek se zabývá využitím rozpoznávání vzorů k optimalizaci komunikace mezi síťovým serverem a klientem v prostředí rozsáhlých distribuovaných aplikací.

Abstrakt
Motion prediction of various objects is important for work of many people. We have to distinguish between near and distant time prediction queries. The trajectory of an object represented by mathematical functions can be used for near time prediction. These formulas are often called motion functions and they use recent movements to predict future locations of the objects. It is impossible to use simple mathematical formulas to evaluate distant time queries, because the movement trajectory between current and distant future time can alter widely. Trajectory pattern of an object is suitable prediction method to take into account for both near and distant time queries. Consequently, data mining methods can mine trajectory patterns from historic movements and these patterns can be used to predict the future objects movement. The best contemporary methods exploit combination of trajectory pattern method and motion function. This means that in case no trajectory pattern is found, the motion function is used to determine object near location. Using the trajectory pattern prediction principle a new approach to optimize communication between client and server in large virtual environments is introduced. Both short time and long time prediction queries are used to minimize the overall amount of downloaded data from network server and to obtain the probably requested parts of the scene in advance.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jaroslav P{\v{r}}ibyl and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {User Motion Prediction in Large Virtual
	Environments},
  pages = 8,
  booktitle = {Proceedings of WSCG'09},
  series = {17-th International Conference in Central Europe on Computer
	Graphics, Visualization and Computer Vision},
  year = 2009,
  location = {Plze{\v{n}}, CZ},
  publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
  ISBN = {978-80-86943-93-0},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9047}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https