Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

KADLEC Jaroslav a ZEMČÍK Pavel. Generation of user interface from characterized code. In: Proceedings of WSCG'10. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Generation of user interface from characterized code
Název (cs):Automatické generování uživatelského rozhraní z charakterizovaného kódu
Strany:4
Sborník:Proceedings of WSCG'10
Konference:Winter School of Computer Graphics 2010
Řada knih:17-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2010
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
charakterizování kódu, uživatelská rozhraní, automatické generování
Anotace
Automatické generování uživatelského rozhraní může zjednodušit vývoj počítačových aplikací. Pomoci může zejména při vývoji aplikací pro více platforem nebo během testování a vývoji aplikace, protože uživatelské rozhraní může být vytvořeno na základě momentálně implementovaných funkcí. Tento článek prezentuje přístup využívající anotovaná data a kód ke generování uživatelského rozhraní přímo ze zdrojového kódu. V článekiu jsou prezentovány mechanizmy a algoritmy, které jsou nezbytné pro úspěšné generování uživatelského rozhraní z charakterizovaného kódu. Pro snazší pochopení jsou jednotlivé kroky demonstrovány na jednoduchém příkladu multimedálního přehrávače.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jaroslav Kadlec and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Generation of user interface from characterized
	code},
   pages = 4,
   booktitle = {Proceedings of WSCG'10},
   series = {17-th International Conference in Central Europe on Computer
	Graphics, Visualization and Computer Vision},
   year = 2010,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9173}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https