Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ZEMČÍK Pavel. Průmyslová vizualizace. Automatizace. 2009, roč. 52, č. 12, s. 694-696. ISSN 0005-125X.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Průmyslová vizualizace
Název (en):Industrial Visualization
Strany:694-696
Místo vydání:CZ
Rok:2009
Časopis:Automatizace, roč. 52, č. 12, CZ
ISSN:0005-125X
Klíčová slova
Průmyslová vizualizace, vizualizace, počítačová grafika, vědeckotechnická vizualizace
Anotace
Článek přináší přehled principů a metod užívaných v průmysylové vizualizaci a slouží jako úvod čtenáře do problematiky vizualizace v průmyslu vůbec.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Pr{\r{u}}myslov{\'{a}} vizualizace},
   pages = {694--696},
   journal = {Automatizace},
   volume = 52,
 number = 12,
   year = 2009,
   ISSN = {0005-125X},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9183}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https