Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Visual Codebooks Survey for Video On-line Processing. In: Second International Conference, ICCVG 2010, Proceedings Part 1.. Warsaw: Springer Verlag, 2010, s. 1-10. ISBN 978-3-642-15909-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Visual Codebooks Survey for Video On-line Processing
Název (cs):Využití vizuálních slovníků pro on-line zpracování videa
Strany:1-10
Sborník:Second International Conference, ICCVG 2010, Proceedings Part 1.
Konference:International Conference on Computer Vision and Graphics 2010
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science
Místo vydání:Warsaw, PL
Rok:2010
ISBN:978-3-642-15909-1
Vydavatel:Springer Verlag
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconberan_codebooks_video_online.pdfberan_codebooks_video_online.pdf800 KB2010-06-04 11:31:41
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
vyhledávání obrazu, vizuální slovníky, zpracování videa
Anotace
Tato publikace zkoumá techniky pro on-line zpracování videa s využitím vizuálních slovníků. Zkoumaná metoda využívá následující postup: (i) extrakce a popis lokálních příznaků z obrazu, (ii) překlad pomocí slovníku do vizuálních slov a (iii) výpočet výsledného popisu obrazu pomocí různých váhovacích strategií. Každý krok je analyzován s využítím aktuálních výsledcích v oboru a diskutován se zaměřením na využití v aplikacích zpracovávající on-line video v reálném čase. Provedené experimenty využívají dostupných datových kolekcí obrazů. Výsledky testů prezentují dopad snížení přesnosti použitých metod na snížení jejich výpočetní náročnosti, což je důležitý atribut pro práci v reálném čase.
Abstrakt
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Visual Codebooks Survey for Video On-line
	Processing},
  pages = {1--10},
  booktitle = {Second International Conference, ICCVG 2010, Proceedings
	Part 1.},
  series = {Lecture Notes in Computer Science},
  year = 2010,
  location = {Warsaw, PL},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-15909-1},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9230}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https