Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

HANÁK Ivo, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Acceleration of the Detail Driven Method for Hologram Generation. Optical Engineering. 2010, roč. 49, č. 8, s. 9. ISSN 0091-3286.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Acceleration of the Detail Driven Method for Hologram Generation
Název (cs):Akcelerace metody Detail Driven Method pro syntézu hologramů
Strany:9
Místo vydání:US
Rok:2010
Časopis:Optical Engineering, roč. 49, č. 8, US
ISSN:0091-3286
Klíčová slova
Digital holography, Hologram generation
Anotace
Hologram poskytuje pohled na scénu podobný pohledu do reálného světa a může být použit k zobrazení virtuální scény protože může být vypočten numericky. Výpočet syntetického hologramu je nicméně výpočetně velice náročná úloha. Tento článek pojednává o akceleraci tohoto výpočtu vylepšením metody Detail Driven Method. Návrh původní metody umožňuje redukovat počet vzorků a omezit variabilitu elementů bez omezování obsahu scény. Žádná z navržených modifikací neomezuje difuzivnost povrchů a žádná nevyžaduje minimální vzdálenost mezi scénou a hologramem. Důsledkem úprav je, že výpočetní čas je redukován přibližně 5x v případě běžné scény. Metoda je tudíž schopna vypočítat hologram 4096x4096 vzorků ze scény o 800 trojúhelnících během přibližně 3.1 hodin na běžném 2.4 GHz CPU bez použití speciálního hardware.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ivo Han{\'{a}}k and Adam Herout and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Acceleration of the Detail Driven Method for
	Hologram Generation},
   pages = 9,
   journal = {Optical Engineering},
   volume = 49,
 number = 8,
   year = 2010,
   ISSN = {0091-3286},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9243}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https