Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ŘEZNÍČEK Ivo, ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam a BERAN Vítězslav. SVM CLASSIFIERS CREATION IN PARALLEL CONSTRAINED ENVIRONMENT. In: Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation, Coputer Vision and Image Processing 2010. Freiburg im Breissgau: IADIS, 2010, s. 535-538. ISBN 978-972-8939-22-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:SVM CLASSIFIERS CREATION IN PARALLEL CONSTRAINED ENVIRONMENT
Název (cs):Tvorba svm klasifikátorů v paralelních prostředí s omezeními
Strany:535-538
Sborník:Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation, Coputer Vision and Image Processing 2010
Konference:IADIS Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2010
Místo vydání:Freiburg im Breissgau, DE
Rok:2010
ISBN:978-972-8939-22-9
Vydavatel:IADIS
Klíčová slova
Support Vector Machine, SVM, Sun Grid Engine, dataset, Feature vectors, Parametric training
Anotace
Tento článek se zaměřuje na framework, ktery umožňuje parametrické trénování SVM klasifikátorů v masivně paralelním prostředí s omezeními, jako např. čas trénování.
Abstrakt
This paper focuses on a novel framework that allows parametric training of SVM classifiers in parallel computer environment which has certain constraints regarding the resources available to the training task and duration of it.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ivo {\v{R}}ezn{\'{i}}{\v{c}}ek and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Adam Herout and
	V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran},
   title = {SVM CLASSIFIERS CREATION IN PARALLEL CONSTRAINED
	ENVIRONMENT},
   pages = {535--538},
   booktitle = {Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation,
	Coputer Vision and Image Processing 2010},
   year = 2010,
   location = {Freiburg im Breissgau, DE},
   publisher = {IADIS},
   ISBN = {978-972-8939-22-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9273}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https