Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

KUBÍČEK Radek a ZEMČÍK Pavel. Balloon Cut Layout Based on a 3D Balloon Model. In: Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation, Coputer Vision and Image Processing 2010. Freiburg im Breissgau: IADIS, 2010, s. 57-64. ISBN 978-972-8939-22-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Balloon Cut Layout Based on a 3D Balloon Model
Název (cs):Návrh střihu horkovzdušných balónů na základě 3D modelu
Strany:57-64
Sborník:Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation, Coputer Vision and Image Processing 2010
Konference:IADIS Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2010
Místo vydání:Freiburg im Breissgau, DE
Rok:2010
ISBN:978-972-8939-22-9
Vydavatel:IADIS
Klíčová slova
horkovzdušný balón, rozbalování ploch, rozvinování ploch, numerické metody, částicový systém, teselace
Anotace
Počítače jsou mocným zdrojem inovací a vylepšování různých produktů jak dnes, tak jistě i v budoucnu. Oblast počítačové grafiky v kombinaci s pokročilými numerickými metodami může pomoci s vylepšením mnoha produktů z různých oblastí. Jednou z těchto oblastí, nepříliš prozkoumanou, je návrh horkovzdušných balónů. K tomu se využívá moderních CAD nástrojů. Nicméně návrh 3D tvaru, ač se jedná o klíčovou součást, zdaleka není konečným krokem celého procesu. "Rozbalení" návrhu a příprava střihového návrhu na látku založeného na 3D tvaru, složitý proces ovlivňující kriticky kvalitu výsledku, je stále prováděno ve většině případů ručně nebo s využitím jednoduchých nástrojů. Tento článek popisuje problematiku automatické přípravy střihového návrhu založené na 3D tvaru a vlastnostech použité látky využívající počítačové grafiky a pokročilých numerických metod.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radek Kub{\'{i}}{\v{c}}ek and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Balloon Cut Layout Based on a 3D Balloon Model},
   pages = {57--64},
   booktitle = {Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation,
	Coputer Vision and Image Processing 2010},
   year = 2010,
   location = {Freiburg im Breissgau, DE},
   publisher = {IADIS},
   ISBN = {978-972-8939-22-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9428}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https