Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ZUZAŇÁK Jiří, LÁNÍK Aleš a ZEMČÍK Pavel. Description of image content by means of graph grammars. In: POSTER Papers proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 43-47. ISBN 978-80-86943-86-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Description of image content by means of graph grammars
Název (cs):Popis obrazu pomocí grafových gramatik
Strany:43-47
Sborník:POSTER Papers proceedings
Konference:Winter School of Computer Graphics 2010
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-86943-86-2
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
URL:http://wscg.zcu.cz/wscg2010/Papers_2010/!_2010_Poster-proceedings.pdf [PDF]
Klíčová slova
Graph grammar, Rewriting system, Bottom-up graph analysis, Knowledge representation

Anotace
Článek prezentuje návrh částečného rozkladu obrazu, pomocí grafové gramatiky, za účelem získání vysokoúrovňové reprezentace znalostí obsažených v obraze. Terminální uzly (symboly) zmiňované gramatiky jsou reprezentovány objekty nalezenými v obraze, jakými jsou detekované body, čáry, objekty a oblasti tohoto obrazu. Na základě ohodnocení těchto uzlů je při přepisu pomocí grafového pravidla vypočítáno nové ohodnocení, které tyto informace zohledňuje ve vyšší úrovni reprezentace.  Graf, který se takto gramatikami zpracovává je vytvořen z obrazu aplikací různých metod počítačového vidění (segmentace, detekce objektů, zpracování obrazu). Tento graf je následně zpracován postupnou aplikací grafových pravidel. Dále je v článku prezentován příklad použití ohodnocené grafové gramatiky za účelem popisu obsahu obrazu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Zuza{\v{n}}{\'{a}}k and
	Ale{\v{s}} L{\'{a}}n{\'{i}}k and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Description of image content by means of graph
	grammars},
   pages = {43--47},
   booktitle = {POSTER Papers proceedings},
   year = 2010,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-86943-86-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9455}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https