Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

POULI Tania, ZEMČÍK Pavel, PRAŽÁK Martin, GUTIÉRREZ Diego a REINHARD Erik. Rendering fur directly into images. Computers and Graphics. Elmsford, NY: Elsevier Science, 2010, roč. 34, č. 5, s. 612-620. ISSN 0097-8493.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Rendering fur directly into images
Název (cs):Zobrazení kožešiny přímo do snímků
Strany:612-620
Místo vydání:US
Rok:2010
Časopis:Computers and Graphics, roč. 34, č. 5, Elmsford, NY, US
ISSN:0097-8493
Klíčová slova
realistické zobrazení, zobrazení kožešin, zobrazení založené na snímcích 
Anotace
Je demonstrována použitelnost metody zobrazování kožešiny přímo do existujících obrázků bez nutnosti komplikovaně zobrazovat jednotlivé pixely, zjišťovat 3D geometrii a osvětlení. Kožešina je přímo přidávána do zobrazených objektů tak, že nejprve je odhadnuta hloubka a osvětlení a poté jsou části snímku překresleny pomocí 2.5D geometrie s modelem kožešiny. K tomuje uživateli k dispozici uživatelské rozhraní, pomocí něhož je možno řídit proces zobrazení kožešiny. Přínosem metody je zejména to, že pomocí velmi jednoduchého interafce a procesu je možnost získat poměrně složitý a kvalitní obraz a přidaná kožešina je vizuálně dobře vizuálně akceptovatelná, a to i při přijatých zjednodušeních. 
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tania Pouli and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and
	Martin Pra{\v{z}}{\'{a}}k and Diego
	Guti{\'{e}}rrez and Erik Reinhard},
   title = {Rendering fur directly into images},
   pages = {612--620},
   journal = {Computers and Graphics},
   volume = 34,
 number = 5,
   year = 2010,
   ISSN = {0097-8493},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9456}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https