Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

PEČIVA Jan, ZEMČÍK Pavel a NAVRÁTIL Jan. Mimicking POV-Ray Photorealistic Rendering with Accelerated OpenGL Pipeline. In: WSCG'2011 Communication Papers Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 149-156. ISBN 978-80-86943-82-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Mimicking POV-Ray Photorealistic Rendering with Accelerated OpenGL Pipeline
Název (cs):Napodobení fotorealistické vizualizace v nástroji POV-Ray akcelerovaným OpenGL
Strany:149-156
Sborník:WSCG'2011 Communication Papers Proceedings
Konference:Winter School of Computer Graphics 2011
Řada knih:19-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-86943-82-4
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~peciva/publications/wscg2011-peciva.pdf [PDF]
Klíčová slova
photorealistic rendering, POV-Ray, OpenGL, raytracing, shaders
Anotace
Tradiční metody sledování papersku často poskytují fotorealistickou kvalitu zobrazení virtuální scény, avšak za cen u vysokých výpočetních nároků. Časy výpočtů jednoho obrázku za několik minut nebo i dnů nejsou vyjímkou. Na druhé straně, hardwarově akcelerované zobrazení přes OpenGL umožňuje dosáhnout interakce se zobrazovanou scénou v realném čase s nepostřehnutelnou dobou výpočtu zobrazení scény. Tento článek se zabývá kombinací obou dvou směrů ve fotorealistické zobrazení virtuální scény v realném čase. Konkrétně se tento článek zabývá případovou studií napodobení fotorealistického zobrazovače POV-Ray akcelerovaným OpenGL. Studie ukazuje části fotorealistických algoritmů, které mohou být akcelerovány využitím algoritmů běžně používaných v realném čase. Na druhé straně studie identifikuje části fotorealistických algoritmů, které se ukazují jako těžko nahraditelné některým z algoritmů akcelerované grafiky. Konkrétně je ukázáno, jak urychlit primární a stínové paprsky a materiálový model v POV-Ray s využitím akcelerovaného OpenGL s využitím moderní technologie shaderů. Na druhé straně je diskutována otázka reflexe a refrakčních efektů, které není jednoduché akcelerovat.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Pe{\v{c}}iva and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and
	Jan Navr{\'{a}}til},
  title = {Mimicking POV-Ray Photorealistic Rendering with
	Accelerated OpenGL Pipeline},
  pages = {149--156},
  booktitle = {WSCG'2011 Communication Papers Proceedings},
  series = {19-th International Conference in Central Europe on Computer
	Graphics, Visualization and Computer Vision},
  year = 2011,
  location = {Plze{\v{n}}, CZ},
  publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
  ISBN = {978-80-86943-82-4},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9477}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https