Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ZEMČÍK Pavel a ZUZAŇÁK Jiří. Knowledge representation using graph grammar rewriting system. In: POSTER Papers proceedings. Plzeň, CZ: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 143-149. ISBN 978-80-86943-85-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Knowledge representation using graph grammar rewriting system
Název (cs):Reprezentace znalostí pomocí grafového přepisovacího systému
Strany:143-149
Sborník:POSTER Papers proceedings
Konference:GraVisMa Computer Graphics, Computer Vision and Mathematics 2010
Místo vydání:Plzeň, CZ, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-86943-85-5
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
URL:http://gravisma.zcu.cz/GraVisMa-2010/GraVisMa-2010-proceedings.pdf [PDF]
Klíčová slova
Graph rewriting, Knowledge representation, Graph grammars, Image processing, Computer vision
Anotace
Grafové přepisovací systémy se v informatice používají k řešení velkého množství problémů. Od problémů optimalizace toku programu, verifikace softwaru, popisu a rozkládání strukturovaných informací až po grafové programovací jazyky a algoritmy pro automatické rozvržení prvků. Grafové přepisovací systémy jsou často reprezentovány množinou přepisovacích pravidel, popisujících transformace nad grafy. Každé pravidlo obsahuje kompletní informaci o aplikovatelné modifikaci grafu. V kontextu popisovaného grafového přepisovacího systému je aplikace tohoto pravidla atomickou operací. Nový přístup k přepisování grafů a kritéria pro aplikaci jeho pravidel umožňující vytvoření komplikovaného grafového přepisovacího systému jsou diskutována. Prezentovaný přístup je odvozen od dobře známého double pushout (DPO) přístupu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Zuza{\v{n}}{\'{a}}k},
   title = {Knowledge representation using graph grammar
	rewriting system},
   pages = {143--149},
   booktitle = {POSTER Papers proceedings},
   year = 2010,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-86943-85-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9478}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https