Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

PŘIBYL Bronislav a ZEMČÍK Pavel. Simple Single View Scene Calibration. In: Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. Ghent: Springer Verlag, 2011, s. 748-759. ISBN 978-3-642-23686-0. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23687-7_67
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Simple Single View Scene Calibration
Název (cs):Jednoduchá kalibrace scény z jednoho snímku
Strany:748-759
Sborník:Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems
Konference:Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems 2011
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science
Místo vydání:Ghent, BE
Rok:2011
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23687-7_67
ISBN:978-3-642-23686-0
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, č. 6915, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-642-23687-7
Vydavatel:Springer Verlag
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconacivs2011_scene_calibration_authors_version.pdfčlánek944 KB2015-04-08 15:14:05
iconacivs2011_scene_calibration_poster.pdfplakát11,8 MB2015-08-27 16:23:09
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Kalibrace scény, rekonstrukce scény, Euklidovská rekonstrukce, jeden pohled, automatický odhad parametrů, analýza hlavních komponent
Anotace
Tento článek se zabývá automatickou kalibrací obrazů, přičemž hlavním cílem je extrahovat informaci o objektech ve scéně a jejich vztazích pouze na základě informací obsažených přímo v obraze. Účelem takové kalibrace je např. zjištění souřadnic objektů ve scéně, měření vzdáleností nebo velikostí ploch mezi těmito objekty atd. Hlavní myšlenkou prezentované práce je detekovat v obraze objekty známé velikosti (v prezentovaném případě např. dopravní značky) a využít jejich relativních velikostí a pozic v obraze k provedení kalibrace za jistých předpokladů ohledně prostorové distribuce objektů ve scéně (v tomto případě např. jejich rozmístění na rovinném povrchu). Tento článek také popisuje relevantní související výzkum, metodu samotnou a její výsledky. Dále tyto výsledky diskutuje a navrhuje možná rozšíření metody.

[img]
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Bronislav P{\v{r}}ibyl and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Simple Single View Scene Calibration},
  pages = {748--759},
  booktitle = {Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems},
  series = {Lecture Notes in Computer Science},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 number = 6915,
  year = 2011,
  location = {Ghent, BE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-23686-0},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-642-23687-7},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9532}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https