Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

MACHALÍK Stanislav, JURÁNEK Roman a ZEMČÍK Pavel. Automatická klasifikace částic opotřebení. Tribilogické informace. 2011, roč. 2011, č. 1, s. 2. ISSN 1212-0081.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Automatická klasifikace částic opotřebení
Název (en):Automatic Classification of Wear Debris
Strany:2
Místo vydání:CZ
Rok:2011
Časopis:Tribilogické informace, roč. 2011, č. 1, CZ
ISSN:1212-0081
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon2011-Tribo-Machalik-AutomatickaAnalyzaCastic.pdf1,74 MB2011-05-05 08:27:20
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Wear Debris, Classification, AdaBoost, CS-LBP
Anotace
Analýza částic opotřebení a jejich klasifikace do tříd odpovídajících typům opotřebení umožňuje sledovat jak aktuální stav, tak (v případě opakované aplikace) dlouhodobý trend opotřebení strojních součástí. V případě včasného zjištění blížící se závady dává možnost preventivních opatření, které mohou zabránit hrozící poruše zařízení.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Stanislav Machal{\'{i}}k and Roman Jur{\'{a}}nek
	and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Automatick{\'{a}} klasifikace {\v{c}}{\'{a}}stic
	opot{\v{r}}eben{\'{i}}},
   pages = 2,
   journal = {Tribilogick{\'{e}} informace},
   volume = 2011,
 number = 1,
   year = 2011,
   ISSN = {1212-0081},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9591}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https