Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

JURÁNEK Roman, MACHALÍK Stanislav a ZEMČÍK Pavel. Analysis Wear Debris Through Classification. In: Proceedings of Advanced Concepts of Inteligent Vision Systems (ACIVS 2011). Heidelberg: Springer Verlag, 2011, s. 273-283. ISBN 978-3-642-23686-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Analysis Wear Debris Through Classification
Název (cs):Analýza částic opotřebení pomocí klasifikace
Strany:273-283
Sborník:Proceedings of Advanced Concepts of Inteligent Vision Systems (ACIVS 2011)
Konference:Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems 2011
Řada knih:LNCS 6915
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2011
ISBN:978-3-642-23686-0
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
Wear, Wear Debris, Classification, AdaBoost, CS-LBP, LBP
Anotace
Článek představuje novou metodu analýzy částic opotřebení s využitím strojového učení. Částice jsou klasifikovány do tříd podle druhu opotřebení na základě něhož vznikly. Klasifikace probíhá na základě visuální podobnosti pomoví metody AdaBoost.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Roman Jur{\'{a}}nek and Stanislav Machal{\'{i}}k
	and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Analysis Wear Debris Through Classification},
  pages = {273--283},
  booktitle = {Proceedings of Advanced Concepts of Inteligent Vision
	Systems (ACIVS 2011)},
  series = {LNCS 6915},
  year = 2011,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-23686-0},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9638}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https