Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ZEMČÍK Pavel, MARŠÍK Lukáš, ŠIROKÝ Vít, FUČÍK Otto, KORČEK Pavol a ŠUSTEK Jiří. AX32 Low Power Embedded Video Enabled System Using FPGA. In: Proceedings of the 21th Conference on Field Programmable Logic and Applications Workshop. Chania: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 2. ISBN 978-0-7695-4529-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:AX32 Low Power Embedded Video Enabled System Using FPGA
Název (cs):AX32 energeticky úsporný video systém s použitím FPGA
Strany:2
Sborník:Proceedings of the 21th Conference on Field Programmable Logic and Applications Workshop
Konference:21th International Conference on Field Programmable Logic and Applications
Místo vydání:Chania, GR
Rok:2011
ISBN:978-0-7695-4529-5
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
platforma AX32, vestavěný systém, nízký příkon, zpracování videa-obrazu, zpracování radarového signálu
Anotace
Příspěvek prezentuje architektúru pro vestavěný procesní systém určen pro spracovaní signálů a videa. Je založená na vestavěné platformě AX32 s CPU typu ARM a programovatelným polem tzpu FPGA. Zatím co CPU je nezbytnou součástí systému, signálové a obrazové úlohy jsou přesunuty do FPGA, mimo jiné kvůli úspoře energie. Cílovou aplikací je dopravní monitorovací systém s nebo bez video částí a věstavěné senzorické systémy, jakými jsou napřiklad roboti.  Spotřeba energie je u těchto kritická protože systémy tohoto typu obyčejně pracují s batériovým napájením. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Mar{\v{s}}{\'{i}}k and V{\'{i}}t
	{\v{S}}irok{\'{y}} and Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k and
	Pavol Kor{\v{c}}ek and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	{\v{S}}ustek},
   title = {AX32 Low Power Embedded Video Enabled System Using
	FPGA},
   pages = 2,
   booktitle = {Proceedings of the 21th Conference on Field Programmable
	Logic and Applications Workshop},
   year = 2011,
   location = {Chania, GR},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {978-0-7695-4529-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9677}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https