Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

VANEK Juraj, NAVRÁTIL Jan, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. High-quality Shadows with Improved Paraboloid Mapping. In: Advances in Visual Computing. Heidelberg: Springer Verlag, 2011, s. 421-430. ISBN 978-3-642-24027-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:High-quality Shadows with Improved Paraboloid Mapping
Název (cs):Vysoko kvalitní stíny pomocí vylepšené paraboloidní projekce
Strany:421-430
Sborník:Advances in Visual Computing
Konference:7th International Symposium on Visual Computing 2011
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science 6938
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2011
ISBN:978-3-642-24027-0
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
shadow maps, dual-paraboloid mapping, omnidirectional lights, aliasing
Anotace
Tato práce představuje nový přístup k renderingu vysoko kvalitních stínů v reálném čase. V současnosti nejvíc využívanou technologií na vykreslování stínů v reálnem čase je algoritmus stínových map. Standartní stínové mapy trpí problémy diskretizace a aliasu, co je dáno limitací rolíšení stínové mapy. Navíc nejsou dobře použitelné pro všesměrové světla a potřebují další vylepšení aby mohli pracovat korektně, napřiklad dual-paraboloidní stínové mapy. Představujeme novou techniku která významně redukuje problém aliasu a pracuje pro různé typy světelných zdrojů. Naše technika přizpůsobuje pohledový objem ze světelného zdroje tak, aby pokryl viditelnou čast scény čímž se do stínové mapy ukládají pouze významné součásti scény ve vysokém rozlíšení. Výsledkem jsou vysoko kvalitní stíny, které nejsou omezené pozicí ani typem světelného zdroje a fungují v plně dynamických scénách.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Juraj Vanek and Jan Navr{\'{a}}til and Adam Herout
	and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {High-quality Shadows with Improved Paraboloid
	Mapping},
  pages = {421--430},
  booktitle = {Advances in Visual Computing},
  series = {Lecture Notes in Computer Science 6938},
  year = 2011,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-24027-0},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9695}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https