Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ZEMČÍK Pavel, PŘIBYL Bronislav, HEROUT Adam a SEEMAN Michal. Accelerated Image Resampling for Geometry Correction. Journal of Real-Time Image Processing. 2011, roč. 6, č. 3, s. 1-9. ISSN 1861-8200. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/657763642g23682m/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Accelerated Image Resampling for Geometry Correction
Název (cs):Akcelerované převzorkování obrazu pro korekci geometrického zkreslení
Strany:1-9
Místo vydání:DE
Rok:2011
URL:http://www.springerlink.com/content/657763642g23682m/
Časopis:Journal of Real-Time Image Processing, roč. 6, č. 3, DE
ISSN:1861-8200
DOI:10.1007/s11554-011-0213-x
Klíčová slova
Převzorkování obrazu, subpixelové převzorkování, zpracování rastrového obrazu, geometrická korekce, FPGA, akcelerace, zkreslení čočky, FIR filtr, separabilní filtr, bilineární interpolace
Anotace
Tento článek popisuje rychlý algoritmus korekce vad obrazu v reálném čase, kde vady byly způsobeny objektivem nebo podobným zařízením. Práce není zaměřena pouze na algoritmus samotný, ale také na jeho akceleraci v programovatelném hardware. Popsaný algoritmus je navržen pro korekci malých geometrických zkreslení (odchylky pouze v jednotkách pixelů), ovšem s vysokou subpixelovou přesností. Zkreslení obrazu je popsáno pomocí obdélníkové sítě, kdy odchylka je definována pouze v uzlech sítě a mezi uzly je odchylka bilineárně interpolována. V článku je popsán zmíněný algoritmus a jeho vlastnosti, dále specifika důležitá pro jeho implementaci, formáty dat, implementace v FPGA a shrnutí dosažených výsledků.

[img]
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Bronislav
	P{\v{r}}ibyl and Adam Herout and Michal Seeman},
   title = {Accelerated Image Resampling for Geometry
	Correction},
   pages = {1--9},
   journal = {Journal of Real-Time Image Processing},
   volume = 6,
 number = 3,
   year = 2011,
   ISSN = {1861-8200},
   doi = {10.1007/s11554-011-0213-x},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9724}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https