Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

SEEMAN Michal, ZEMČÍK Pavel, JURÁNEK Roman a HEROUT Adam. Rychlý bilaterální filtr pro zpracování HDR obrazů. Journal of Visual Communication and Image Representation. Amsterdam: Elsevier Science, 2011, roč. 2012, č. 1, s. 6. ISSN 1047-3203.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Fast bilateral filter for HDR imaging
Název (en):Fast bilateral filter for HDR imaging
Strany:6
Místo vydání:NL
Rok:2011
Časopis:Journal of Visual Communication and Image Representation, roč. 2012, č. 1, Amsterdam, NL
ISSN:1047-3203
Klíčová slova
Bilaterální filtr, HDR, Redukce dynamického rozsahu, Tone mapping, Zpracování obrazu, Aproximace, Akcelerace, Zrakový aparát člověka
Anotace
Bilaterální filtrování se ve zpracování obrazu běžně používá, především pro obrazy s velkým dynamickým rozsahem (HDR). Článek popisuje novou metodu přesné a rychlé aproximace bilaterálního filtru. Je vyvinuta přímo pro zpracování HDR obrazů. V článku je popsána metoda samotná, principy zrychlení výpočtu a kvalita výstupu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Michal Seeman and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and
	Roman Jur{\'{a}}nek and Adam Herout},
   title = {Fast bilateral filter for HDR imaging},
   pages = 6,
   journal = {Journal of Visual Communication and Image Representation},
   volume = 2012,
 number = 1,
   year = 2011,
   ISSN = {1047-3203},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9743}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https