Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

ŘEZNÍČEK Ivo a ZEMČÍK Pavel. On-line human action detection using space-time interest points. In: Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii ITAT, september 2011. Praha: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, 2011, s. 39-45. ISBN 978-80-89557-01-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On-line human action detection using space-time interest points
Název (cs):On-line detekce lidského chování za použití videopříznaků
Strany:39-45
Sborník:Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii ITAT, september 2011
Konference:Informačné Technologie - Aplikácie Teória 2011
Místo vydání:Praha, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-89557-01-1
Vydavatel:Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconITAT2011.pdf433 KB2012-01-30 13:15:28
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
space-time interest points
SVM classifier
bag of words
Anotace
On-line detekce lidských činností je důležitým úkolem při člověk-počítač součinnosti a souvisejících aplikací. Jedním z možných přístupů k detekci, je využití videopříznaků. Jsou identifikována místa za použití extraktoru videopříznaků a pak jsou zpracovány a klasifikovány. Klasifikaci je možné provádět pomocí slovníků, které jsou postaveny na základě statistických vlastností příznakových vektorů. Jednotlivé vektory jsou transformovány do bag-of-words reprezentace za použití těchto slovníků a kódová slova jsou klasifikovány pomocí SVM.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ivo {\v{R}}ezn{\'{i}}{\v{c}}ek and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {On-line human action detection using space-time
	interest points},
   pages = {39--45},
   booktitle = {Zborn{\'{i}}k pr{\'{i}}spevkov prezentovan{\'{y}}ch na
	konferencii ITAT, september 2011},
   year = 2011,
   location = {Praha, SK},
   publisher = {Faculty of Mathematics and Physics, Charles University},
   ISBN = {978-80-89557-01-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9783}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https