Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

NAVRÁTIL Jan, ZEMČÍK Pavel, JURÁNEK Roman a PEČIVA Jan. A Skewed Paraboloid Cut for Better Shadow Rendering. In: Proceedings of Computer Graphics International 2012. Berlin: Springer Verlag, 2012, s. 4. ISBN 978-1-85899-283-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Skewed Paraboloid Cut for Better Shadow Rendering
Název (cs):Šikmý řez paraboloidem pro lepší zobrazování stínů
Strany:4
Sborník:Proceedings of Computer Graphics International 2012
Konference:Computer Graphics International 2012
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2012
ISBN:978-1-85899-283-9
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
shadow mapping, realistic rendering, Dual-Paraboloid mapping
Anotace
Tento článek popisuje nový algoritmus pro redukci aliasing artefaktů, ktere se objevují u algoritmu stínových map. Naše metoda rozšířuje algoritmus založeném na Dual-Paraboloid mapovaní, který je schopen zobrazovat stíny z všesměrových světel. Představím techniku šíkmého řezu paraboloidem, která umožní zvýšit hustotu vzorkování v části stiínové mapy. Parametry mapování mohou být upraveny tak, že hustější vzorkování pokrývá oblasti, kde je vyžadován vysoký detail.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Navr{\'{a}}til and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k
	and Roman Jur{\'{a}}nek and Jan Pe{\v{c}}iva},
   title = {A Skewed Paraboloid Cut for Better Shadow
	Rendering},
   pages = 4,
   booktitle = {Proceedings of Computer Graphics International 2012},
   year = 2012,
   location = {Berlin, DE},
   publisher = {Springer Verlag},
   ISBN = {978-1-85899-283-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9880}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https