Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

MACHALÍK Stanislav, JURÁNEK Roman a ZEMČÍK Pavel. Research of Image Features for Classification of Wear Debris. Machine Graphics and Vision. 2012, roč. 20, č. 1, s. 479-493. ISSN 1230-0535.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Research of Image Features for Classification of Wear Debris
Název (cs):Výzkum obrazových příznaků pro klasifikaci částic opotřebení
Strany:479-493
Místo vydání:CZ
Rok:2012
Časopis:Machine Graphics and Vision, roč. 20, č. 1, CZ
ISSN:1230-0535
Klíčová slova
Wear Debris, Classification, Supervised Machine Learning, SVM, Linear Regression,
Features, PCA, HOG, LBP
Anotace
Opotřebením zařízení (jako např. motory nebo převodovky) vznikají kovové částice, které mohou být zachyceny v mazivech použitých v těchto zařízeních. Analýzou těchto částic lze detekovat blížící se selhání zařízení. Analýza se provádí klasifikací částic do tříd. Tento článek se zabývá studiem metod pro extrakci příznaků, které mohou být použity pro klasifikaci na základě vizuální podobnosti s použitím strojového učení. Článek studuje devět typů příznaků ve třech metodách strojového učení a porovnává jejich výsledky. Jedním z výstupů článku je veřejná  databáze obrazů částic, která může výužívána v dalších experimentech.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Stanislav Machal{\'{i}}k and Roman Jur{\'{a}}nek
	and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Research of Image Features for Classification of
	Wear Debris},
   pages = {479--493},
   journal = {Machine Graphics and Vision},
   volume = 20,
 number = 1,
   year = 2012,
   ISSN = {1230-0535},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9894}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https