Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

POLÁČEK Ondřej, KLÍMA Martin, SPORKA Adam J., ŽÁK Pavel, HRADIŠ Michal, ZEMČÍK Pavel a PROCHÁZKA Václav. A Comparative Study on Distant Free-Hand Pointing. In: EuroiTV '12 Proceedings of the 10th European conference on Interactive tv and video. Berlin, Germany: Association for Computing Machinery, 2012, s. 139-142. ISBN 978-1-4503-1107-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Comparative Study on Distant Free-Hand Pointing
Název (cs):Komparativní studie volného ukazování rukou
Strany:139-142
Sborník:EuroiTV '12 Proceedings of the 10th European conference on Interactive tv and video
Konference:10th European Interactive TV Conference
Místo vydání:Berlin, Germany, DE
Rok:2012
ISBN:978-1-4503-1107-6
DOI:10.1145/2325616.2325644
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
vzdálené ukazovací zařízení, myš, obouruční interakce, Fittovo pravidlo, Kinect, Wii
Anotace
V tomto článku prezentujeme komparativní studii volného ukazování rukou. Byla testována jednoruční i obouruční interakce. Dále jsme zkoumali význam statického referenčního systém (prostorové koordináty jsou fixní v prostoru před obrazovkou) a nového referenčního systému, který je vztažený k tělu uživatele. Obsahem studie je "ukaž a vyber" experiment s dvanácti účastníky. Identifikovali jsme preferované oblasti použití pro leváky a praváky. Při použití obou rukou, uživatelé upřednostňovali jejich dominantní ruku a druhou používali jen, když to bylo nutné. I když ukazovací zařízení bylo v experimentech rychlejší, než ukazování rukou, bylo uživateli hůře akceptované (pravděpodobně kvůli nízké přesnosti).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej Pol{\'{a}}{\v{c}}ek and Martin
	Kl{\'{i}}ma and J. Adam Sporka and Pavel
	{\v{Z}}{\'{a}}k and Michal Hradi{\v{s}} and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and V{\'{a}}clav
	Proch{\'{a}}zka},
  title = {A Comparative Study on Distant Free-Hand Pointing},
  pages = {139--142},
  booktitle = {EuroiTV '12 Proceedings of the 10th European conference on
	Interactive tv and video},
  year = 2012,
  location = {Berlin, Germany, DE},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-1107-6},
  doi = {10.1145/2325616.2325644},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9998}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https