Centrum výpočetní techniky

Centrum výpočetní techniky (CVT) zajišťuje provoz počítačových laboratoří, výpočetní techniky na celé fakultě, fakultní počítačové sítě, výpočetního clusteru, serverů a informačních systémů FIT. V oblasti počítačových sítí a správy serverů spolupracuje s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a Centrem výpočetních a informačních služeb VUT (CVIS).

Během prázdnin 2012 proběhla velká rekonstrukce a úpravy serverovny v budově L a instalace nového výpočetního clusteru. Během ledna 2014 byla zprovozněna nová serverovna Q108, která je součástí projektu IT4I. Do nové serverovny byl přesunut výpočetní cluster a výzkumné servery (celkem 110 serverů a 9 blade serverů se 102 moduly).

Důležité informace a pokyny

[news] Novinky a změny [faq] FAQ
[info] Návody, pokyny a směrnice [where] Počítačové laboratoře
[wifi] Připojování na WiFi a Ethernet [print] Tisk, kopírování a skenování
[cas] Centrální autentizace Web stránek [mail] Email
[user] Účty a hesla [user] Zaměstnatnci CVT

Umístění CVT

CVT je umístěno v nových budovách L, M, N a O Božetěchova 1 (prosklená budova). V suterénu budovy L je síťový uzel, serverovna a potřebné zázemí, tj. laboratoř serverů, sklady a dílna. V přízemí budovy L sídlí zaměstnanci CVT a jsou zde také další laboratorní a provozní místnosti. Pro studenty jsou určeny počítačové pavilóny M, N a O s centrálním vchodem v 1. patře. Každý pavilón je projektován na 120 pracovních míst, celková kapacita je 300 míst (jedno patro zabírá šatna). Přízemí pavilónu M je určeno pro volné využití studenty, jsou zde volné přípojky na síť. Pavilón N je určen převážně pro otevřené počítačové laboratoře s nerozvrhovanou výukou. V pavilónu O jsou umístěny specializované počítačové laboratoře.


Provozní doba

Počítačové učebny umístěné v centru jsou využívány jak pro rozvrhovanou výuku, tak pro řešení projektů, diplomových prací a výzkumných úkolů. Mimo rozvrhovanou výuku jsou laboratoře volně přístupné všem studentům Fakulty informačních technologií. Přístup studentů do centra je volný na základě identifikační karty (průkazu studenta) v provozní době centra: v pracovní dny od 7:00 do 21:30, v sobotu a neděli od 8:00 do 18:00. Ve dnech státních svátků je CVT obvykle zavřeno, případná výjimka je oznámena na nástěnce CVT. O prázdninách je provozní doba omezena pouze na pracovní dny v době od 8:00 do 15:30.


Pravidla přístupu a provozu

Centrum slouží zejména studentům studijních programů Informační technologie. Studenti jiných fakult mají přístup pouze v rámci zapsaných předmětů na FIT. Studenti se musí při prvním příchodu do centra seznámit s Provozním řádem CVT a toto seznámení potvrdit podpisem. Do centra vstupují na identifikační kartu (průkaz studenta), čímž je zajištěno ověření práva přístupu a registrace přítomnosti.

Připojování notebooků na Ethernet je možné pouze na označených pracovištích (nyní v laboratoři M103 a M104). Připojování notebooků na bezdrátovou síť WiFi je možné kdekoli, kam dosahuje signál z přístupových bodů, viz popis a aktuální stav sítě WiFi.

Vaše IPv4 adresa: 54.234.227.202