Počítačové pavilóny

Vstup do počítačových pavilónů je v 1. patře (2.NP) ve spojovací chodbě mezi hlavní budovou L a budovami menzy a společenského zázemí P a R. Pokud přicházíte po ulici Božetěchova, musíte hlavním vchodem, tříramenným schodištěm ve vstupní hale do prvního patra a pak přímo do spojovací chodby. Ve spojovací chodbě po pravé straně je vstup do pavilónů. Vstup je na kartu studenta, je třeba registrovat každý příchod i odchod, a to i v případě, že jsou dveře otevřené. Pokud kartu ještě nemáte, nefunguje vám nebo zůstala doma, pak vás pustí dovnitř služba CVT, ovšem jen po prokázání totožnosti a ověření práva přístupu do CVT. Hned za vchodem vlevo je umístěna centrální šatna, kde si odložíte do botníku boty (doporučujeme nosit si s sebou lehké přezůvky) a svršky. Šatna je nepřetržitě monitorována kamerovým systémem, přesto zde neponechávejte cennosti a berte si osobní věci na učebnu.

Pavilón M

Pavilón je určen primárně pro volné využití jako otevřené počítačové laboratoře. V 2.NP je vstup do CVT, služba CVT a šatna. V přízemí jsou soustředěny pracoviště pro volné využití a pro připojování notebooků na síť. Ve výklenku v přízemí je tiskárna LJSTUDM.

Pavilón N

Počítačové učebny N203, N204, N205, N103, N104 a N105 jsou rozvrhovány, mimo obsazená okna v rozvrhu jsou volně přístupné. Ve výklenku na chodbě v 1.NP je umístěna tiskárna LJSTUDN.

Pavilón O

V prvním patře jsou umístěny rozvrhované laboratoře Cisco O203, 3D grafiky O204 a Síťová laboratoř O205. Ve výklenku na chodbě je umístěna tiskárna LJSTUDO. V přízemí jsou umístěné specializované laboratoře Simulátor letadla, Laboratoř robotiky O104 a O105.

Všechny prostory pavilónů jsou pokryty signálem WiFi. Pro připojování notebooků na drátovou síť jsou určeny přípojky v učebnách M103 a M104 přízemí pavilónu M.

Vaše IPv4 adresa: 3.90.56.90