Informace o fakultě


Fakulta informačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Božetěchova 1
612 66 Brno

Fakulta informačních technologií (FIT) VUT v Brně byla založena 1.1.2002 na základě Ústavu informatiky a výpočetní techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně. Ústav informatiky a výpočetní techniky pod dřívějším názvem Katedra samočinných počítačů byl založen v roce 1964 a měl dlouholetou tradici výuky výpočetní techniky a informatiky v rámci bývalé Fakulty elektrotechnické VUT.

V současné době zajišťuje fakulta výchovu odborníků s kvalifikací bakalář (Bc.) v tříletém bakalářském studijním programu Informační technologie, inženýr (Ing.) v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie a doktor (Ph.D.) ve studijním programu Výpočetní technika a informatika. Tyto studijní programy plně odpovídají Boloňské deklaraci pro rozvoj vysokého školství v Evropě a jsou strukturou studia plně kompatibilní v rámci Evropy. Studenti tak mohou část studia absolvovat na univerzitách v zahraničí a tím získat cenné zkušenosti. Vysoké učení technické v Brně získalo navíc certifikát Evropské komise Diploma Supplement Label - dodatek k diplomu, který umožňuje transparentní a jednotné uznávání vysokoškolské a profesní kvalifikace v rámci Evropské Unie. Na fakultě v současné době (2014) studuje přes 2500 studentů.

Počítačově orientovaná část výuky je soustředěna do Centra výpočetní techniky. Kromě organizované laboratorní výuky a cvičení zde také studenti samostatně pracují na řešení projektů. Další specializované laboratoře jsou pak umístěny v prostorách odborných ústavů fakulty a v přízemí Výzkumného centra informačních technologií. Významnou součástí činnosti fakulty je také práce na výzkumných projektech, a to za účasti studentů vyšších ročníků a studentů doktorského studijního programu.


Další odkazy

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0