Členové AS FIT 2010-2013

Předseda AS FIT: Ing. Petr Matoušek, Ph.D.
1. místopředseda AS FIT: Ing. Petr Lampa
2. místopředseda AS FIT: Karel Koranda

Komora akademických pracovníků

1. Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. burgetova@fit.vutbr.cz UIFS
2. Doc. Dr. Ing. Jan Černocký cernocky@fit.vutbr.cz UPGM
3. Doc. Dr. Ing. Otto Fučík fucik@fit.vutbr.cz UPSY
4. Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. kotasek@fit.vutbr.cz UPSY
5. Ing. Petr Lampa lampa@fit.vutbr.cz UIFS/CVT
6. Ing. Petr Matoušek, Ph.D. matousp@fit.vutbr.cz UIFS
7. Doc. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. sekanina@fit.vutbr.cz UPSY
8. Doc. Ing. František V. Zbořil, CSc. zboril@fit.vutbr.cz UITS

Studentská komora

Zástupci magisterského a bakalářského studia

1. Bc. Jaroslav Čecho 1.r. MIN (2010) xcecho00@stud.fit.vutbr.cz (do října 2012)
1. Bc. Filip Kešner 1.r. MBI (2012) xkesne00@stud.fit.vutbr.cz (od října 2012)
2. Bc. Ján Kandrik 2.r. MPV (2010) xkandr03@stud.fit.vutbr.cz (do 2011)
2. Milan Kubík 4.r. BIT (2011) xkubik17@stud.fit.vutbr.cz (od 2011)
3. Karel Koranda 3.r. BIT (2010) xkoran01@stud.fit.vutbr.cz
4. Kateřina Šímová 2.r. BIT (2010) xsimov01@stud.fit.vutbr.cz

Zástupci doktorského studia

5. Ing. Vendula Hrubá 2r. DIT (2010) ihruba@fit.vutbr.cz

Zástupci FIT v AS VUT (2011-2014)

Komora akademických pracovníků

Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček hanacek@fit.vutbr.cz
Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. kunovsky@fit.vutbr.cz

Studentská komora

Bc. Karel Koranda 1.r. MSK (2011) xkoran01@stud.fit.vutbr.cz

Vaše IPv4 adresa: 3.229.118.253