Clenové AS FIT 2016-2019

Predseda AS FIT: prof. Ing. Lukás Sekanina, Ph.D.
1. místopredseda AS FIT: Ing. Petr Lampa
2. místopredseda AS FIT: Bc. Martin Kubícek

Komora akademických pracovníku

Predseda komory: Ing. Petr Lampa
1. doc. Dr. Ing. Jan Cernocký cernocky@fit.vutbr.cz
2. doc. Dr. Ing. Otto Fucík fucik@fit.vutbr.cz
3. Ing. Radek Kocí, Ph.D. koci@fit.vutbr.cz
4. doc. Dr. Ing. Dusan Kolár kolar@fit.vutbr.cz
5. Ing. Petr Lampa lampa@fit.vutbr.cz
6. prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc. meduna@fit.vutbr.cz
7. prof. Ing. Lukás Sekanina, Ph.D. sekanina@fit.vutbr.cz
8. prof. Ing. Tomás Vojnar, Ph.D. vojnar@fit.vutbr.cz

Studentská komora

Predseda komory:  Bc. Martin Kubícek

Zástupci magisterského a bakalárského studia

1. Zuzana Císarová 2.r. BIT (2016) xcisar07@stud.fit.vutbr.cz
2. Kristýna Jandová 2.r. BIT (2016) xjando04@stud.fit.vutbr.cz (do 2018/9)
2. Uhrícek Daniel 3.r. BIT (2018) xuhric00@stud.fit.vutbr.cz (od 2018/11)
3. Bc. Vítezslav Kríz 2.r. MMM (2016) xkrizv01@stud.fit.vutbr.cz (do 2018/8)
3. Skorupa Martin 2.r. BIT (2018) xskoru00@stud.fit.vutbr.cz (od 2018/11)
4. Bc. Martin Kubícek 2.r. MIS (2016) xkubic34@stud.fit.vutbr.cz

Zástupci doktorského studia

5. Ing. Karel Benes 1r. DVI4 (2016) ibenes@fit.vutbr.cz

Zástupci FIT v AS VUT (2014-2017)

Komora akademických pracovníku

doc. Dr. Ing. Petr Hanácek hanacek@fit.vutbr.cz
doc. Ing. Jirí Kunovský, CSc. kunovsky@fit.vutbr.cz

Studentská komora

Bc. Václav Hummel, 2014-2016 1.r. MIT (2014) xhumme00@stud.fit.vutbr.cz
Ing. Radek Hranický, od 2016/11 3.r. DVI4 (2016) ihranicky@fit.vutbr.cz

Zástupci FIT v AS VUT (2017-2019)

Komora akademických pracovníku

doc. Dr. Ing. Petr Hanácek hanacek@fit.vutbr.cz
doc. Ing. Jirí Jaros, Ph.D. jarosjir@fit.vutbr.cz

Studentská komora

Ing. Radek Hranický 4.r. DVI4 (2017) ihranicky@fit.vutbr.cz

Your IPv4 address: 34.237.75.18