Průmyslová rada


V roce 2008 byla při FIT VUT v Brně jako poradní orgán děkana zřízena Průmyslová rada FIT VUT v Brně. Rada je složena ze zástupců průmyslových firem a orgánů státu a státní správy. Základní cíle průmyslové rady jsou následující:
  • výměna informací o potřebách průmyslu a akademické sféry, zpětná vazba,
  • přímá spolupráce na výzkumu - využití akademického potenciálu průmyslem,
  • společný postup při získávání prostředků pro podporu výzkumu z rozpočtu ČR i EU,
  • příprava prostředí pro lepší využití výzkumného potenciálu, společná pracoviště, transfer technologií.
Četnost setkání průmyslové rady FIT VUT v Brně je cca 1-2x ročně.

Složení průmyslové rady

Interní členové:

JménoFunkce
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. děkan FIT
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík proděkan pro vnější vztahy
Ing. Zdeněk Bouša proděkan pro výstavbu a rozvoj
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D. proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář vedoucí Ústavu informačních systémů
doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. vedoucí Ústavu počítačových systémů
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček vedoucí Ústavu inteligentních systémů
doc. Dr. Ing. Jan Černocký vedoucí Ústavu počítačové grafiky a multimédií

Externí členové:

FirmaJménoFunkce
ANF Data s.r.o.Ing. Petr Kovář, Ph.D.Requirements Engineer
ApS Brno s.r.o.Ing. Radomír Kurečkatechnický ředitel
AT&TMgr. Ladislav VencManager - Global Resourcing Operations AT&T
AutoCont Brno RNDr. Petr Kantor regionální centrum (Jižní Morava, ředitel)
CAMEA, s.r.o.Ing. Pavel Valentajednatel
CÍGLER SOFTWARE, a.s. Ing. Martin Cígler jednatel
Cisco Systems, s.r.o. Ing. Ivo NěmečekManager, Systems Engineering
Cisco Systems, s.r.o. Ing. Karol Kniewaldregional lead CEE
Čeps, a.s.Ing. Miroslav Vrbapředseda představenstva
Čeps, a.s.Ing. Marián Belyusspecialista
Elseremo Stage Technology, a.s. Ing. Dan Zeman výrobní ředitel
Honeywell, s.r.o - Global Design Center Ing. Leoš Dvořák Automation Control Systems Engineering Leader
IBA CZ, s.r.o.RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. University Relation Manager
IBM Česká republika, s r.o. Ing. Jaroslav Zelený, CSc. konzultant
IBM Česká republika, s.r.o. Ing. Jan Louda, Ph.D. konzultant
IBM Česká republika, s.r.o. Ing. Petr HeiderPublic Sector Manager
Infosys BPO, s.r.o.PhDr. Barbora WahlováHR manager
Microsoft s.r.o. Ing. Filip Řehořík Microsoft Academic Developer Evangelist
MIROSLAV SOUČEK Business Engineering s.r.o.Ing. Miroslav Součekobchodní ředitel
Moravské přístroje a.s. Ing. Pavel Cagaš, Ph.D. místopředseda představenstva
ON Design Czech, s.r.o.Ing. Petr Kamenický Design Center Manager
ON Design Czech, s.r.o.Ing. Jan Dohnal, Ph.D.Senior Digital Engineer
Red Hat Czech s.r.o.Ing. Radovan Musilředitel
Siemens Enterprise Communications, s.r.o. Ing. Pavel NovotnýHP4K Gateways
ŠKODA AUTO a.s. doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. technický vývoj
TESCAN, a.s.Ing. Jaroslav Klímaředitel
UNIS a.s. Ing. Jiří Kovář ředitel
VEMA a.s. Ing. Bc. Jan Tomíšek ředitel Divize služeb
ZONER software s.r.o. Ing. Milan Behro ředitel

Dokumenty

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77