Uznání a ocenění

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Novosad Petr
Cena AFCEA za nejlepší práci v oblasti informačních a komunikačních systémů
Česká pobočka AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association) vyhodnotila osmý ročník studentské soutěže o nejlepší práci v oblasti informačních a komunikačních systémů. Mezi oceněnými pracemi se umístila na prvním místě práce z Fakulty informačních technologií VUT v Brně.
Strnadel Josef
Cena Prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající příspěvek
Cena byla udělena na akci Pracovný seminár pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika PAD 2004 za prezentaci problematiky řešené v rámci disertační práce na téma Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů.
Rudolfová Ivana
Cena rektora
Cena byla udělená za diplomovou práci a vynikající studijní výsledky.
Pečenka Tomáš
Cena Siemens - stipendijní podpora pro studenty doktorského studia
Cena Siemens - stipendijní podpora pro studenty doktorského studia Cena se uděluje studentům doktorského studia institucí sdružených ve Fóru průmyslu a vysokých škol ČR za dosavadní vynikající výsledky ve vědecké a výzkumné práci, dále pro podporu jejich studia a pedagogické činnosti.
Meduna Alexander
Mimořádná cena rektora ke 105. výročí založení VUT v Brně
Cena byla udělená v kategorii za významnou knižní publikaci.
Rábová Zdeňka
Pamětní medaile VUT v Brně (zlatá medaile)
Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání.
Sekanina Lukáš
The Merit Award
Cena byla udělena za evoluční návrh obrazových filtrů v soutěži Human-competitive awards in genetic and evolutionary computation, která se konala v rámci 2004 Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2004) v Seattlu, USA.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39