Uznání a ocenění

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Pospíchal Petr
Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu
Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2010, Češkovice za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 1. ročník) - školitel doc. Schwarz.
Vašíček Zdeněk
Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu
Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika PAD 2010 za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 3. a 4. ročník) - školitel doc. Sekanina.
Kaštil Jan
Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu
Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2010, Češkovice za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 2. ročník) - školitel doc. Kotásek
Jaroš Jiří
Cena Rektora VUT v Brně
Cena Rektora VUT v Brně za vynikající výsledky věděcké práce a reprezentaci VUT v Brně v tuzemsku i zahraničí, 2010.
Procházka Boris
Cena Zdeny Rábové
Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 
Micenková Barbora
Cena Zdeny Rábové
Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 
Lengál Ondřej
Diplomová práce roku
1. místo v kategorii Informační bezpečnost, standardy řízení vývoje systémů a mezioborové přístupy
Poulíček Zbyněk
Druhé místo v soutěži ACM SPY
Práce Zbyňka Poulíčka na téma "Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení" vedená Doc. Ing. Adamem Heroutem, Ph.D. se umístila na druhém místě ve studentské soutěži ACM SPY 2010 (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year). 
Abdulla Parosh A.
Holík Lukáš
Chen Yu-Fang
Mayr Richard
Vojnar Tomáš
EATCS Award for Best ETAPS Paper 2010
Cena EATCS za nejlepší článek sdružení konferencí ETAPS'10, a to konkrétně za článek P.A. Abdulla, Y.-F. Chen, L. Holik, R. Mayr, and T. Vojnar. When Simulation Meets Antichains (on Checking Language Inclusion of NFAs).
Matoušek Petr
Ráb Jaroslav
Ryšavý Ondřej
Švéda Miroslav
Ocenění nejlepšího příspěvku ICN 2010
Ocenění nejlepšího příspěvku IARIA 9. Mezinárodní konference o počítačových sítích ICN 2010 "Automated Network-Wide Security Analysis" autorů Miroslava Švédy, Ondřeje Ryšavého, Petra Matouška a Jaroslava Rába
Bouša Zdeněk
Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)
Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání.
Bartoš Václav
Kajan Michal
Puš Viktor
Špinler Martin
Vantuch Marek
Vítek Vojtěch
Soutěž VIP - Vyvíjej, Inovuj, Programuj
Sdružení CZ.NIC, správce národní domény .CZ, vyhlásilo na začátku dubna třetí kolo soutěže pro mladé talenty "VIP - Vyvíjej, Inovuj, Programuj". Do ní mohli zájemci přihlásit projekty zaměřené na vývoj nového open-source softwaru nebo na inovaci softwaru používaného v oblasti internetových technologií, služeb či infrastruktury.

Soutěž CZ.NIC VIP3 ( http://www.nic.cz/page/736/vip3/ ):

Viktor Puš, Michal Kajan, Martin Špinler, Václav Bartoš - Knihovna pro výzkum algoritmů klasifikace paketů

Vojtěch Vítek, Marek Vantuch - CoNetServ (Complex Network Services) - release version

Hájek Josef
Marvan Aleš
Váňa Jan
The 6th International Summer School and Workshop on Pattern Recognition, 2010
Cena za nejlepší plakát v aplikovaném výzkumu, sponzorovaný orgranizací Springer. Udělena Josefu Hájku, Aleši Marvanovi, Janu Váňovi za plakát: "Scanning and measuring device for diagnostic of barrel bore".
Slaný Karel
Vantuch Marek
Vašíček Zdeněk
Vavruša Marek
Vítek Vojtěch
VIP - Vyvíjej, Inovuj, Programuj
Sdružení CZ.NIC, správce národní domény .CZ, vyhlásilo v říjnu 2009 druhé kolo soutěže pro mladé programátory "VIP - Vyvíjej, Inovuj, Programuj". Do ní mohli zájemci přihlásit projekty zaměřené na vývoj nového open-source softwaru nebo na inovaci softwaru používaného v oblasti internetových technologií, služeb či infrastruktury.   

Soutěž CZ.NIC VIP2 ( http://www.nic.cz/page/737/vip2/ )

Zdeněk Vašíček, Marek Vavruša, Karel Slaný - název projektu: Generický framework pro visualizaci map.  

Marek Vavruša, Zdeněk Vašíček - název projektu: Vzdálená komunikace s USB převodníky FTDI

Vojtěch Vítek, Marek Vantuch - název projektu: CoNetServ (Complex Network Services)

Herman David
Výhra v soutěži ACM SPY
Práce Davida Hermana na téma "Lokální navigace autonomního mobilního robota" vedenou Ing. Filipem Orságem, Ph.D zvítězila ve studentské soutěži ACM SPY 2010 (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year). 

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216