Uznání a ocenění

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Baskar Murali K.
Beneš Karel
Best Papers in INTERSPEECH & ISCA Journals
Jedná se o ocenění:Best Student paper Award na konferenci Interspeech 2017 ve Stockholmu pro Ing. Karla Beneše a Murali Karthicka Baskara za článek: BENEŠ Karel, BASKAR Murali K. a BURGET Lukáš. Residual Memory Networks in Language Modeling: Improving the Reputation of Feed-Forward Networks. In: Proceedings of Interspeeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 284-288. ISSN 1990-9772.
Barotová Štěpánka
Drahanský Martin
Best Poster Award BIOSIG 2017
Jedná se o ocenění nejlepšího posteru na konferenci BIOSIG 2017 (Darmstadt, Německo, 20.-22.09.2017) za článek: BAROTOVÁ Štěpánka a DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Damage Localizer and Detector of Skin Diseases from Fingerprint Images. In: Proceedings of the 16th International Conference of the Biometrics Special Interest Group. Darmstadt: Springer Verlag, 2017, s. 267-274. ISBN 978-3-88579-664-0.
Sekanina Lukáš
Cena předsedkyně GAČR
Cena předsedkyně Grantové agentury České republiky 2017 za mimořádné výsledky při řešení projektu Pokročilé metody evolučního návrhu složitých číslicových obvodů. Na projektu se podíleli L. Sekanina, Z. Vašíček, M. Bidlo, R. Dobai, M. Drahošová, R. Hrbáček, V. Mrázek, D. Grochol, M. Wiglasz, M. Minařík.
Matyáš Jiří
Cena rektora VUT v Brně
Cena rektora VUT v Brně za vynikající výsledky v magisterském studijním programu a výsledky ve vědecké práci.
Hrbáček Radek
Mrázek Vojtěch
Sekanina Lukáš
Vašíček Zdeněk
Cena za nejlepší interaktivní prezentaci na mezinárodní konferenci Design, Automation and Test in Europe (DATE) v Lausanne
Příspěvek s názvem "EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods" představil novou knihovnu aproximovaných sčítaček a násobiček, které je možné použít v nízkopříkonových obvodových architekturách např. pro deep learning nebo Internet of Things. DATE je jednou z největších a nejprestižnějších celosvětových akcí v oblasti automatizace návrhu výpočetních systémů. Na konferenci bylo zasláno 794 příspěvků (91 přijato jako interaktivní prezentace) a zúčastnilo se 1350 delegátů. 
Malík Viktor
Nečasová Klára
Cena Zdeny Rábové
Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty.
Matyáš Jiří
Výhra v soutěži ACM IT SPY
Práce Ing. Jiřího Matyáše na téma "Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů" vedená Dr. Milanem Češkou zvítězila ve studentské soutěži ACM IT SPY 2017 (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter IT Student Project of the Year).

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171