Zápis ke studiu

Teprve zápisem se stáváte řádným studentem FIT. Řádný zápis ke studiu proběhne v pátek 21. 6. 2019. Místo a čas začátku zápisu bude uchazeči oznámen v pozvánce k zápisu. Pokud se k zápisu nemůžete dostavit osobně, můžete se zapsat prostřednictvím svého zástupce vybaveného plnou mocí.

Před zápisem

K zápisu budete potřebovat:
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení - bez doložení středoškolského vzdělání nemůžete být zapsáni.

Při zápisu

Při zápisu proběhnou školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a školení z požární ochrany (PO), která jsou povinná. Pokud vás bude ke studiu zapisovat zmocněný zástupce, musíte absolvovat toto školení v náhradním termínu.

Při zápisu se setkáte i se zástupci Studentské unie, kteří Vám dají Příručku pro prváky FIT. Doporučujeme si ji přečíst. Alternativou je online Příručka prváka od SK AS VUT s kalendářem akcí (obě budou do zápisu aktualizovány).

Po zápisu

Jakmile bude zpracován váš zápis, zpřístupní se vám v elektronické přihlášce počáteční heslo k celoškolskému informačnímu systému VUT. Pomocí tohoto hesla a rodného čísla (cizinci použijí rodný kód, který je na záložce Vyplněné údaje) si na inicializační stránce IS VUT můžete aktivovat účet do informačního systému VUT nastavením tzv. VUThesla. Při aktivaci se dozvíte své osobní číslo a VUTlogin. VUTlogin (nebo osobní číslo - je to zaměnitelné) a VUTheslo pak budete používat pro celoškolské agendy.
 • VUTlogin a VUTheslo budete potřebovat pro podání žádosti o ubytování na kolejích. Podrobné informace o žádosti (včetně termínů) zjistíte v dokumentu KaM. Žádost zbytečně neodkládejte, ale nejdříve ji můžete podat následující den po nastaveni VUThesla.
 • Další důležitý krok je objednávka průkazu studenta. Na této stránce si nahrejte fotografii a zvolte, jestli chcete průkaz studenta VUT nebo průkaz studenta ISIC se slevou. Pokud si průkaz objednáte včas (nejlépe do konce července), můžete si ho vyzvednout začátkem září. (pozn. Dopravní podnik města Brna požaduje ISIC nebo online ověření statutu studenta.)

Před začátkem výuky

Výuka v zimním semestru začíná obvykle předposlední týden v září, přesný termín stanovuje časový plán akademického roku. Přibližně od prvního týdne v září (přesný termín a pokyny budou zveřejněny ve studijních aktualitách) můžete navštívit fakultu a vyzvednout si průkaz studenta VUT nebo ISIC. Doporučujeme průkaz vyzvednout po imatrikulaci.

Fakulta má vlastní informační systém do kterého se dostanete fakultním účtem. Kdy použijete který účet, je shrnuto v dokumentu o účtech, na úvodní stránce informačního systému je odkaz, na kterém se dozvíte fakultní login a heslo.

Před začátkem výuky si ve fakultním informačním systému můžete prohlédnout předměty, které vás v zimním semestru čekají, a případně si zaregistrovat volitelné předměty:
 • Matematický seminář - určen pro doplnění znalostí ze střední školy pro absolvování povinného předmětu Diskrétní matematika,
 • Fyzikální seminář - určen pro doplnění znalostí ze střední školy pro absolvování povinného předmětu Elektronika pro informační technologie,
 • Informační výchova a gramotnost - e-learningový kurz zaměřený na vyhledávání relevantních informací, rozpoznávání kvalitních informací a jejich zpracování,
 • Počítačový seminář - určen pro doplnění znalostí z informatiky,
 • Humanitní předměty - pokud se vám zdají povinné předměty zimního semestru snadné, pak můžete získat kredity v jednom z humanitních předmětů.
Registrace volitelných předmětů poběží přibližně od poloviny září do konce 1. týdne výuky.

Pokud máte vysvědčení o vykonané všeobecné státní nebo mezinárodní zkoušce z anglického jazyka - Státní jazykovou zkoušku všeobecnou z angličtiny, mezinárodní zkoušku First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) nebo Certificate of Proficiency in English (CPE), můžete si osobně podat žádost o uznání absolvování povinné angličtiny dle vyhlášky UJAZ FEKT u studijního poradce UJAZ FEKT PaeDr. Bumgartnerové.

Start@FIT a imatrikulace

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 začne tradiční akce Start@FIT, na které se studenti 1. ročníků seznámí s prostředím fakulty a novými spolužáky, dostanou základní informace ke studiu a naučí se využívat dostupné informační systémy a hledat informace, které budou při studiu potřebovat. Doporučujeme zajistit si ubytování na akci na kolejích už od 11. 9. 2019 - pokud nebude možnost si tento začátek ubytování zvolit v informačním systému kolejí, bude možné si jej domluvit přímo s ubytovatelkami a vedoucími jednotlivých bloků kolejí (stačí nahlásit, že se účastníte Start@FIT).

Akce bude zahájena 2 školeními, která proběhnou ve čtvrtek dopoledne a odpoledne. Tato školení Vám pomohou se zorientováním a s pochopením registrací předmětů a cvičení (rozvrhu), které budou postupně zahajovány od pátečního večera. Abecední rozdělení do 2 skupin bude uvedeno na této stránce.

První skupina bude mít:

 • 9:00 - 11:00 školení se základními informacemi ke studiu, školení k provoznímu řádu CVT a představení Studentské unie FIT,
 • 13:00 - 15:00 školení, jak využívat informační systémy fakulty i celého VUT a jak si vytvořit rozvrh,
 • od 15:00 pak budou mít všichni, kteří tak dosud neučinili, možnost vyzvednutí průkazu studenta VUT nebo ISIC a uvítacího dárkového balíčku v knihovně.
Druhá skupina bude mít:
 • 9:00 - 11:00 školení se základními informacemi ke studiu, školení k provoznímu řádu CVT a představení Studentské unie FIT,
 • 13:00 - 15:00 pak budou mít všichni, kteří tak dosud neučinili, možnost vyzvednutí průkazu studenta VUT nebo ISIC a uvítacího dárkového balíčku v knihovně,
 • 15:00 - 17:00 školení, jak využívat informační systémy fakulty i celého VUT a jak si vytvořit rozvrh.

Školení k provoznímu řádu Centra výpočetní techniky je povinné. Před prvním cvičením (nejpozději na jeho začátku) musíte v informačním systému úspěšně absolvovat test, který prokáže, že jste se s ním seznámili. Pokud by se někdo školení nemohl zúčastnit, bude mít možnost se podívat na záznam. Ten však bude dostupný až následující týden (oproti záznamům z předchozích let lze očekávat aktualizace).

Po čtvrtečních školeních začne společenská událost Pivo s akademiky, na které můžete poznat nejen svoje nové spolužáky, ale i učitele v neformálním prostředí. Zjistíte, že jsou to nejen špičkoví odborníci ve svém oboru, ale hlavně také milí a ochotní lidé, za kterými můžete v průběhu studia přijít na konzultace, řešit s nimi zajímavé projekty a nakonec vás budou provázet vypracováním vaší bakalářské práce.

Imatrikulace, která probíhá poslední pátek před zahájením výuky v semestru, je slavnostní akademický obřad přijetí studenta ke studiu. Účast je de facto povinná. Detailní informace a rozdělení do skupin naleznete ve studijních aktualitách.

Po každém bloku imatrikulací budou následovat prohlídky fakulty se Studentskou unií a bude otevřen studentský klub U kachničky, kde budete mít možnost poznat své nové spolužáky.

Následující den (v sobotu) pak proběhnou Erbovní slavnosti (Výstava v "Bednárně", Prohlídka rekonstruovaných prostor FIT a vystoupení pěveckého sboru) a další část akce Start@FIT, která bude zahájena oficiálním uvítáním studentů vedením fakulty a přednáškou o akademické půdě, obecných studijních záležitostech a dalších věcech, které budete v průběhu studia potřebovat. Na tuto přednášku naváže další zábavný program Studentské unie jako např. poznávací akce Tour de pub.

V neděli pak bude od 11:00 do 15:00 hra Brnění (poznávání Brna) a od 15:00 společné grilování se SU FIT a studenty FEKT.

Studentská unie FIT

Studentská unie FIT (SU FIT) je seskupení studentů zajímajících se o dění na fakultě - stojí při rozhodnutích, která ovlivňují studenty, zastupují je v orgánech vedení fakulty a chrání jejich zájmy. Kromě toho také organizují různé akce, ať už pro odpočinek od školních povinností, zábavu, ale i další vzdělání. SU FIT se stará i o studentský klub U Kachničky, kde si můžete přijít odpočinout od projektů, zahrát si nějakou hru, nebo jen tak zajít s kamarády na pivo nebo čaj.

Dále SU FIT pořádá Rock@FIT (přehlídka kapel, ve kterých působí studenti FIT), Den zavřených dveří (zábavné odpoledne s možností prohlídky podzemí fakulty a řadou her a soutěží), Deskovky a herní turnaje, Start@FIT (zprostředkování zkušeností se životem na vysoké škole, vzájemné poznávání nových prváků a zábava ve studentském klubu), Studentský ples FIT, Reprezentační ples FIT a FEKT a další akce.

Studentskou unii můžete kontaktovat na Facebooku nebo e-mailu vedeni@su.fit.vutbr.cz. Pro studenty každého ročníku SU FIT založí 2 skupiny na Facebooku - pro studenty, kteří začali bakalářské studium v roce 2019/2020, jsou to VUT FIT BIT 2019-2022 (pro řešení problémů týkajících se studia) a VUT FIT BIT 2019-2022 teambuilding (pro studentský život apod.). Pro studenty magisterského studia VUT FIT MIT 2019-2021. Studentská unie připravila i kanál na Discordu.

Další informace

Další informace naleznete na stránce studijního poradenství. Je doporučeno podívat se na seznam činností, na které by student 1. ročníku neměl zapomenout.

Poznámka pro studenty, kteří na VUT nejsou poprvé

Studenti, kteří již na VUT studovali, nemusí (resp. nemohou) nastavovat své VUTheslo. Platí to, které naposled používali. Také fakultní účet je jen znovu aktivován.

Pokud má student průkaz studenta (přitom nezáleží, která fakulta mu jej vystavila), nemusí si objednávat průkaz nový. Pro přístupový systém je průkaz funkční okamžikem zápisu, pro funkci dokladu o studiu je nutno na studijním oddělení nechat nalepit validační známku. Validační známku ISIC je nutno objednat na portálu VUT, pro validační známku VUT si stačí dojít. Známkou VUT lze validovat i ISIC - tím se z něj stane jen průkaz VUT (podrobně).

Dále viz zpět na Přijímací řízení.

Vaše IPv4 adresa: 54.82.99.169
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]