Spolupráce

[img]

Brno, město průmyslu a techniky, se v poslední době stává centrem IT výzkumu a vývoje. Fakulta informačních technologií VUT v Brně je dlouhodobě úspěšná ve výzkumu a vývoji v oblasti informačních technologií a její pracovníci jsou připraveni své znalosti poskytnout zájemcům o spolupráci.

Vědci z FIT jsou dlouhodobě úspěšní při získávání a řešení národních grantů (GAČR, TAČR, MVČR, MPO, apod.) i mezinárodních grantů (EU H2020, 5FP-7FP, Artemis JU, COST a dalších). Přes 50% rozpočtu fakulty dnes přichází z výzkumných projektů a smluvní spolupráce s průmyslem. Mezi úspěšné projekty patří např. BISON (Analytika velkých řečových dat pro kontaktní centra) nebo Mixed Emotions (Sociální sémantická analýza emocí pro inovativní vícejazyčnou analýzu velkých dat), IMPART, APIMOD a mnohé další.

S průmyslovými partnery FIT dlouhodobě spolupracuje formou smluvního výzkumu, zakázek, služeb a licencí. Jedním z posledních úspěchů je navázání spolupráce se společností Facebook v oblasti výzkumu a vývoje umělé inteligence. Dále je to dlouhodobá spolupráce např. s firmami CadWork Informatik, Camea, Phonexia, Honeywell, RedHat, NXP, Y-Soft amnoha dalšími. Fakulta se může pochlubit i konkrétními prototypy výrobků, které vznikly v rámci projektů a získaly nejedno ocenění (např. cena TAČR 2016 v kategorii Užitečnost řešení za projekt "Technologie zpracování Řeči Pro efektIvní komunikaci člověk-počíTač -TŘPIT" společně se spolupracujícími firmami Phonexia, Lingea a OptimSys).

Klíčové oblasti výzkumu a vývoje na FIT z oblasti bezpečnosti a Průmyslu 4.0 jsou:

  • analýza, monitorování a bezpečnost vysokorychlostních počítačových sítí,
  • evoluční algoritmy a evolvable hardware, systémy odolné vůči chybám,
  • formální verifikace, modelování a simulace, vysoce náročné výpočty,
  • inteligentní systémy, informační systémy a jejich bezpečnost, dolování dat,
  • hardware/software co-design, akcelerace a optimalizace metod pro vestavěné systémy (včetně systémů s GPU a FPGA),
  • počítačová grafika, virtuální a rozšířená realita a
  • zpracování obrazu, videa, řeči a přirozeného jazyka, komunikace člověka se strojem.

S Partnery FIT spolupracujeme na:

Více o možnostech spolupráce a propagačních služeb pro naše partnery je uvedeno v sekci Pro firmy.

Vaše IPv4 adresa: 54.234.227.202