Nabídky pracovních stáží

Nabídka brigád a pracovních stáží Partnerů FIT VUT v Brně. V případě zájmu o zadávání odborných pracovních úkolů pro studenty, doporučujeme našim partnerům využít spíše možnost zadávání studentských projektů. Požadovaná témata nabídnout a konzultovat nejdříve s akademickým pracovníkem na FIT (nejlépe se svojí kontaktní osobou). Studentské projekty lze navázat na výuku jak v předmětech, tak např. jako zadání kvalifikační práce, čímž se snižuje zátěž studentů a udržuje se odborná úroveň pracovní činnosti.

Patrneři FIT VUT v Brně mohou zasílat své nabídky studentských stáží na tento email ve formátu pdf (viz ukázková nabídka), včetně titulku nabídky.

Vaše IPv4 adresa: 54.226.4.91