Pracovní seminář
Počítačové Architektury & Diagnostika
pro studenty doktorského studia