Počítačové Architektury & Diagnostika PAD 2010
česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Hotel Panorama, Češkovice, 13. 9. 2010 - 15. 9. 2010