H2P4'07

Základní informace

Vstup do privátních stránek

Holky pro počítač a počítač pro holky 2007

Finále

 • Finále proběhlo 8. prosince 2007 v prostorách Fakulty informačních technologií, kde se uskutečnila veřejná prezentace nejlepších prací.
 • Autorkám nejlepších prací gratulujeme a těšíme se na další shledání.

Zadání soutěže

 • Fakulta Informačních Technologií vyhlašuje 2. ročník literární soutěže pro studentky středních škol na tato témata:
  • Holky pro počítač a počítač pro holky
  • Proč chci studovat počítačový obor na vysoké škole
 • Práce by měly mít formu eseje, úvahy či fejetonu o rozsahu minimálně 2000 a maximálně 3000 slov psaných 12 bodovým písmem ve formátu PDF (snadno jej vytvoříte například pomocí programů OpenOffice Writer nebo MS Word).

Motivace

 • Jaký je vztah dnešních dívek a žen k počítačům a k internetu? Jaký by měl být počítač pro holky?
 • Čím je studium počítačů pro dívky přitažlivé a co je naopak odrazuje a proč?
 • Máte k těmto tématům co říci? Podělte se s námi o své názory.

Hodnotí se

 • nápad,
 • literární úroveň,
 • ve finále také úroveň projevu.

Organizační informace

 • Plakát
 • Jde o literární soutěž pro studentky středních škol ve věku od 15 let výše.
 • Soutěžní příspěvek lze dodat do 23. listopadu 2007 poštou nebo elektronicky přes tyto stránky.

Finále

 • Finále proběhne 8. prosince 2007 v prostorách Vysokého Učení Technického v Brně, kde se uskuteční veřejné čtení nejlepších prací.
 • Z přijatých prací bude vybráno maximálně 5, jejichž autorky se zúčastní finálového kola, při němž budou své práce prezentovat před publikem. Porota následně ocení tři nejlepší.
 • Vítězky obdrží zajímavé věcné ceny.
 • Pro finalistky, jejich rodiče a přátele bude finále rovněž exkluzivním dnem otevřených dveří. Všichni hosté si budou moci prohlédnout moderní vybavení naší fakulty pro výzkum a výuku informačních technologií, ale také atraktivní, nově zrekonstruovaný areál bývalého kartuziánského kláštera v Brně - Králově poli, ve kterém sídlíme.

Registrace

 • Do soutěže se můžete registrovat přes tuto stránku (je tam i návod, jak postupovat).
 • Po přihlášení do privátní části stránek vytiskněte přihlášku do soutěže, podepište ji, nechte si ji potvrdit od své školy (musí tam být razítko školy) a pošlete ji na adresu na ní uvedenou.
 • Registrujte se včas.

Podmínky účasti

 • Účastnice soutěže musí být ve věku od 15 let a ve školním roce 2007/2008 studentkami střední školy.
 • Autorky musí souhlasit s případnou prezentací své práce ve finálovém kole a zveřejněním prací na webových stránkách soutěže.

Kontakt