Události

Digitální zpracování obrazu: techniky a aplikace 2017

Sydney 29.11-1.12.2017

Mezinárodní konference DICTA je přední australskou konferencí v oblastech počítačového vidění, zpracování obrazu, rozpoznávání vzorů a jiných příbuzných oblastí.

Vybrané publikace

2017BARTL Vojtěch a HEROUT Adam. Fully Automatic Horizon Estimation for Surveillance Cameras. In: 2017 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA). Sydney: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 23-31. ISBN 978-1-5386-2839-3.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77