Události

The Fifth International Conference on Software Engineering Advances ICSEA 2010

Nice 22.-27.8.2010

Programový výbor (členové z FIT)

Kočí Radek, Ing., Ph.D., UITS FIT VUT

Předsedající sekcí (členové z FIT)

Kočí Radek, Ing., Ph.D., UITS FIT VUT

Vybrané publikace

2010KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. OOPN and DEVS Formalisms for System Specification and Analysis. In: The Fifth International Conference on Software Engineering Advances. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, s. 305-310. ISBN 978-0-7695-4144-0.

Vaše IPv4 adresa: 3.85.92.139