Události

Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011

Češkovice 13.-15.9.2010

Cílem semináře je vytvořit neformální prostředí, kde budou doktorandi informovat o výsledcích své výzkumné činnosti v doktorském studiu formou recenzovaného příspěvku publikovaného ve sborníku a ústní prezentace. Po prezentaci následuje tvůrčí diskuze s fórem školitelů a doktorandů. Diskusi vede recenzent příspěvku.

Programový výbor (členové z FIT)

Bidlo Michal, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc., UPSY FIT VUT
Fučík Otto, doc. Dr. Ing., UPSY FIT VUT
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT, předseda
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Strnadel Josef, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Vybrané publikace

2010BARTOŠ Pavel. Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 21-26. ISBN 978-80-214-4140-8.
 KAŠTIL Jan. Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 109-114. ISBN 978-80-214-4140-8.
 KORČEK Pavol. Simulácie dopravy a ich akcelerácia. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2010, s. 63-68. ISBN 978-80-214-4140-8.
 KOTÁSEK Zdeněk, BIDLO Michal a JAROŠ Jiří, ed. Počítačové architektury a diagnostika. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4140-8.
 POSPÍCHAL Petr. GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 75-80. ISBN 978-80-214-4140-8.
 PUŠ Viktor. Optimizations of packet classification algorithms. In: Počítačové architektury & diagnostika 2010. Češkovice: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 153-158. ISBN 978-80-214-4140-8.
 STRAKA Martin. Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 159-164. ISBN 978-80-214-4140-8.
 VAŠÍČEK Zdeněk. Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 165-170. ISBN 978-80-214-4140-8.
 ŽALOUDEK Luděk. Výpočetní systémy založené na celulárních automatech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 177-182. ISBN 978-80-214-4140-8.
 ŽÁDNÍK Martin. Optimalizace sledování síťových toků. In: Počítačové architektury & diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 171-176. ISBN 978-80-214-4140-8.

Vaše IPv4 adresa: 54.145.45.143