Události

Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011

Stará Lesná 12.-14.9.2011

Vybrané publikace

2011BARTOŠ Pavel. Metody reorganizace řetězce scan. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, s. 97-102. ISBN 978-80-227-3552-0.
 KADLČEK Filip. Platforma pro akceleraci obrazových klasifikátorů. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 32-37. ISBN 978-80-227-3552-0.
 KAŠTIL Jan. Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů. In: Počítačové architektury a diagnostika. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, s. 163-168. ISBN 978-80-227-3552-0.
 KORČEK Pavol. Simulácie dopravy pre dlhodobú predpoveď stavu dopravy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 115-120. ISBN 978-80-227-3552-0.
 KOŠAŘ Vlastimil. Redukce Zabraných Zdrojů FPGA pro Vyhledávání Vzorů Popsaných Regulárními Výrazy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Stará Lesná: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 6. ISBN 978-80-227-3552-0.
 MIČULKA Lukáš. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 61-66. ISBN 978-80-227-3552-0.
 PUŠ Viktor. Packet Classification Algorithms. In: Počítačové architektury a diagnostika. Stará Lesná: Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2011, s. 157-162. ISBN 978-80-227-3552-0.
 SCHWARZ Josef a POSPÍCHAL Petr. Optimizing Code For Graphics Processing Units. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 79-84. ISBN 978-80-227-3552-0.
 TŘÍSKA Vít. Aplikačně specifické předzpracování a komprese obrazu. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 38-43. ISBN 978-80-227-3552-0.
 ŽALOUDEK Luděk. Vliv defektů a zvyšování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, s. 145-150. ISBN 978-80-227-3552-0.

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60