Události

5th European Conference on the Engineering of Computer Based Systems 2017

Larnaca 31.8-1.9.2017

Architektury, autonomní systémy, kyberneticko-fyzikální systémy, nástroje a prostředí pro návrh, vestavěné RT systémy, IoT, vývoj založený na modelech, modelování a analýza složitých systémů, paralelní a distribuované systémy, opakované využití, spolehlivost, bezpečnost, softwarové inženýrství, testování a metriky, verifikace a validace, průmyslové reporty praktických řešení a trendů, výuka

Organizační výbor (členové z FIT)

Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT

Programový výbor (členové z FIT)

Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT, předseda
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc., UIFS FIT VUT

Řídící výbor (členové z FIT)

Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc., UIFS FIT VUT

Vybrané publikace

2017MAREK Marcel, RYŠAVÝ Ondřej a VESELÝ Vladimír. Towards analysis of IP communication in a constrained environment of tactical radio networks. In: Proceedings of European Conference on the Engineering of Computer Based Systems. Larnaca: Association for Computing Machinery, 2017, s. 50-57. ISBN 978-1-4503-4843-0.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.174.157