Události

Design, Automation and Test in Europe Conference

Lausanne 27.-30.3.2017

Programový výbor (členové z FIT)

Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Předsedající sekcí (členové z FIT)

Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT, Stochastic, approximate and neural computing

Vybrané publikace

2017MRÁZEK Vojtěch, HRBÁČEK Radek, VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods. In: Proc. of the 2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). Lausanne: European Design and Automation Association, 2017, s. 258-261. ISBN 978-3-9815370-9-3.
 VAŠÍČEK Zdeněk, MRÁZEK Vojtěch a SEKANINA Lukáš. Towards Low Power Approximate DCT Architecture for HEVC Standard. In: Proc. of the 2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). Lausanne: European Design and Automation Association, 2017, s. 1576-1581. ISBN 978-3-9815370-9-3.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81