Events

Seminar DCSY - Zachariášová M.: Optimalizácia verifikácie procesorov pomocou genetického algoritmu

L314 20.1.2017

V prezentácii stručne predstavím, akým spôsobom prebieha verifikácia procesorov v spoločnosti Codasip a aké verifikačné nástroje vyvinul môj tím za posledných 5 rokov. Ďalej ukážem nové výsledky môjho optimalizačného algoritmu, ktorý som navrhla v rámci mojej dizertačnej práce a ktoré práve spisujem do časopiseckej publikácie.

Speakers

Zachariášová Marcela, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 18.206.15.215